Výměna rámu a problémy s legalizací

  Tak jsem si pod stromeček nadělil úplně nový rám na svoji Jawu 350/640 za 5118,- Kč. Objednal jsem si jej v říjnu 2010 u MPS moto v Rosicích u Brna. K odebrání byl v listopadu. Jelikož se nejednalo o rám, který již leží někde ve skladu, ale vyráběl se na základě mé objednávky, tak jsem si vymyslel, aby obsahoval již část k uzamykání řízení pomocí spínací skříňky ZADY (viz zde), kterou jsem si na svém starém rámu musel vyrobit.

Během zimy jsem vše v klidu přestavěl na nový rám a v únoru jsem se s „novou“ Jawou vydal na STK k Evidenční kontrole, aby mi vystavili protokol, kde bude uvedená závada v podobě jiného čísla rámu. S tímto protokolem se pak vydám na Odbor dopravy a oni mi jej přepíší v Technickém průkaze. Po příchodu na úřad a předložení zprávy z STK a dokladu o koupi rámu, jsem ale byl informován, že se to takto již dávno nedělá a že nyní se jedná o přestavbu a tudíž mě to bude stát tak nejméně 20tisíc Kč a bližší informace mi budou sděleny až po podání žádosti o přestavbu a zaplacení počátečního poplatku, který činí 1000,- Kč. Tohle je tvrzení vedoucího oddělení vozidel z Odboru dopravy v Prostějově pana Mgr. Jana Vejmělka. Poté jsem se obrátil na výrobce motocyklu a rámu, tedy na firmu Jawa moto spol. s.r.o v Týnci nad Sázavou a tam mi sdělili, že se o žádnou přestavbu nejedná a že mi pošlou vyjádření výrobce, kde bude uvedeno, že nový rám s číslem 640-xxxxxx je záměnný za rám 640-yyyyyy jako náhradní díl a uvedli tam i patřičný zákon, podle kterého se tedy nejedná o přestavbu, nýbrž o výměnu náhradního dílu. Díky vydatné pomoci prodejce rámu firmy MPS moto Rosice, za kterou jim ještě jednou děkuji, jsem toto rozhodnutí z Jawy získal do 10 dnu.

 Po obdržení uvedeného vyjádření jsem se opět dostavil na uvedený odbor dopravy a předložil jsem výše uvedenému úředníkovi tento dokument. Po přečtení tvrdil, že o tomto nemůže rozhodnout výrobce, ale pouze pan Charouz (pan Charouz je jedním z mnoha „majitelů“ kteří vlastní Jawu moto spol. s.r.o) a trval na svém, že se jedná o přestavbu. Na to jsem oponoval, že nějaký „spoluvlastník“ nemůže rozhodovat v odborných věcech a jistě nemá patřičné vědomosti jako odborníci ve firmě, která tento motocykl vymyslela a vyrobila.  Po delší výměně názorů, kdy jsem sbalil doklady a s vyjádření, že ten nový rám tedy vyhodím a dám tam zpět starý, aby měl úředník radost. Podíval se na zákoník a našel tam uvedené paragrafy, které byly uvedeny ve vyjádření Jawy k výměně rámu. Pak řekl, že mi to tedy zpracuje jako výměnu náhradního dílu, i když on s tím nesouhlasí. Po týdnu jsem dostal ROZHODNUTÍ, kde bylo uvedeno, že se vyhovuje mé žádosti a musím si tedy nechat vyrazit na nový rám VIN uvedený v Technickém průkaze a staré číslo rámu se musí „škrtnout“. Tento postup se jmenuje „obnova č. VIN silničního vozidla“ a může ji udělat pouze firma, která má na takový zásah povolení. V Prostějově to dělá Mechanika a.s. za 500,- Kč.

 Po absolvování obnovy VIN mi v Mechanice udělali o této činnosti zápis do velkého TP a zapsali to i do výše uvedeného rozhodnutí. Pak jsem s tímto dokladem zašel na úřad a tam mi bylo sděleno, že je to sice hezké, ale nyní musím absolvovat na STK kompletní technickou kontrolu. Tak jsem se musel opět vydat na STK, které je u areálu Mechaniky a.s., kde jsem si nechal vyrazit nové VIN. Na STK se velice divili, proč chci dělat technickou kontrolu (motorka měla ještě STK platnou ½ roku) a tvrdili, že mi stačí jen Evidenční kontrola. Když jsem řekl, že potřebuji normální STK a že ji po mně vyžaduje Mgr. Vejmělka z Odboru dopravy, tak paní řekla: „No jo, on chce pořád něco extra.“  Po řádné STK (mimochodem absolutně bez problémů) jsem se opět vydal na odbor dopravy, kde jsem se měl hlásit panu Mgr. Vejmělkovi. Tento pán nebyl v práci, tudíž jsem se vnutil paní za přepážkou a ta mi sic nerada (jelikož to má rozdělané vedoucí oddělení, ale na moje prosby, že tam nehodlám pořád chodit) vystavila nový malý techničák, kde mám uvedené, že byla provedena obnova VIN náhradní technologií.

 Tak po uplynutí 2 měsíců mám již motocykl způsobilý provozu na pozemní komunikaci a tato sranda mě stála (když spočítám veškeré výdaje s legalizací spojené) téměř stejnou cenu co nový rám. Po této zkušenosti mohu všem případným následovníkům poradit, aby číslo na novém rámu vybrousili a vyrazili stejné jaké je na starém rámu. Přijde to o hodně laciněji.

duben 2011