Montáž Vape SZ17 - náhrada za původní třífázový alternátor na motor 638

 V dnešní době je kladívkové zapalování zastaralé a na všechny moderní motorky se dnes montuje bezkontaktní zapalování, které je bezúdržbové a nemusí se na něm každých 500km mazat vačka a každých 10tisíc seřizovat předstih. Pro motocykly Jawa toto zapalování vyrábí kroměřížská firma Vape pod označením VAPE SZ17. Vape SZ17 je určeno pro motory Jawa 350/632 (s 12V alternátorem, náhrada za 6V dynamo je prodáváno pod označením SZ13-2), 638, 639, 640 a jedná se o úplnou náhradu původního 12V třífázového alternátoru, kladívkového zapalování, indukčních cívek, usměrňovače a regulátoru dobíjení.

Výhody montáže Vape SZ17

·        Již zmíněná bezúdržbovost. Předstih se nastaví jenom jednou při montáži.

·        Motor se dá nastartovat a provozovat i s úplně vybitou baterií.

·         

Nevýhody montáže Vape SZ17

·        Pořizovací cena. V době psaní článku (15.7.2017) stojí Vape SZ17 5201,-kč

 

Co budeme k montáži Vepe SZ17 potřebovat:

1.      Sadu Vape SZ17

2.      Pokud je na motocyklu použita spínací skříňka Bosch, tak rozpínací 12V relé s otvorem pro uchycení.

3.      Konektory Faston 6,3mm, Faston 2,5mm + nějaké vodiče 1,5mm (bílý, modrý)

4.      Potřebné nářadí k seřízení předstihu

5.      Nářadí na demontáž a montáž zapalování.

IMG_20170626_085125aweb

rele

Sada Vape SZ17

Rozpínací relé

Schema zapojení Vape SZ17 (autor Vape spol. s.r.o.)

Schema alternátoru A-67R (autor Vape spol. s.r.o.)

 

Servisní bulettin 4/2001 vydaný v prosinci 2001 společností Jawa.

 

 

 

Postup montáže bezkontaktového zapalování Vape SZ17 na motocykl Jawa 350/640

1. Nejprve z motorky sundáme sedlo a odpojíme baterii, postranní kryty schránek, nádrž, páku zadní brzdy a odšroubujeme 2 šrouby držící pravé víko motoru a to následně sundáme.

 

2. Nyní máme před sebou motocykl připravený k demontáži nepotřebných dílů. Jedná se o díly:

a-     Kopletní alternátor i se zapalováním

b-     Regulátor dobíjení

c-      Usměrňovač

d-     Relé kontrolky dobíjení

e-     Obě indukční cívky

IMG_20170626_085210aweb

3. Ze statoru alternátoru odpojíme veškeré vodiče.

IMG_20170626_085137aweb

4. Odšroubujeme 4 šrouby, které jej drží a stator sundáme

IMG_20170626_085429aweb

5. Z rotoru vyšroubujeme šroub vačky (a) a vačku (b) sundáme. Pak místo vačky našroubujeme šroub M8 minimální délky 50mm, který budeme utahovat takovou silou, dokud se rotor (c) z klikové hřídele neuvolní.

IMG_20170626_090820aweb

6. Sundáme rotor a vlnitou podložku (a), která je pod rotorem.

V tento okamžik je vhodné vyměnit gufero (b). Předejdeme tak případné demontáži Vape z důvodu nasávání falešného vzduchu přes toto gufero. Pokud bylo gufero v nedávné době měněno, tak jej měnit nebudeme.

IMG_20170626_091158aweb

7. Na původní místo namontujeme držák statoru. K tomu použijeme 3 původní šrouby, které drželo alternátor a jeden se zápustnou hlavou, který je součástí balení Vape

IMG_20170626_133339aweb

8. Na držák přišroubujeme kostřící vodič bílé barvy

IMG_20170626_133531aweb

9. K držáku přišroubujeme stator. Šrouby zajistíme proti povolení lepidlem na závity

 

10. Kužel na klikové hřídeli a rotoru odmastíme a rotor nasadíme na klikovou hřídel. Následně dotáhneme šroubem M6x45.

IMG_20170626_093216aweb

11. Složíme snímač S01

IMG_20170626_093436awebIMG_20170626_094031aweb

12. Snímač připevníme na držák statoru a zapojíme do konektoru.

IMG_20170626_095011aweb

13. Nyní na kontaktu neutrálu povolíme šroubek a vyjmeme původní vodič, a nahradíme jej šedým vodičem, který je vyvedený z nové kabeláže. Kontakt neutrálu je umístěn mezi vačkou vypínání spojky a spojkovým poloautomatem. Původní vodič si označíme, jelikož jej budeme později potřebovat.

Nyní máme na motoru vše hotové a můžeme seřídit zapalování

IMG_20170626_085438aweb

14. Nyní přichází na řadu prostor pod sedlem.

Veškeré vodiče z usměrňovače (a), regulátor dobíjení (b),  a relé kontrolky dobíjení (c) odpojíme a všechny které vedou k alternátoru vyhodíme. Ty uz nebudeme potřebovat. Zbytek kabeláže vytáhneme z dolního otvoru. Následně odšroubujeme z motorky všechny 3 odpojené součástky.

POZOR: označíme si modrý vodič který vede z relé ke kontrolce dobíjení. Je zapojen na kontakt relé 87a. Ten později zapojíme do nového regulátoru dobíjení.

IMG_20170626_085156aweb

15. Nyní máme pravý prostor pod sedlem prázdný.

IMG_20170626_100327aweb

16. Pro upevnění regulátoru R67 musíme do pravé schránky vyvrtat 2 otvory 6mm (a) a vytvořit otvor pro zasunutí nového kabelového svazku (b). Pokud nechcete do plastu řezat otvor (b), tak je možné po sundání krytů konektorů protáhnout celý svazek původním otvorem a následně kryty konektorů vrátit zpět na konektory.

IMG_20170626_100447awebpodsedlovka

17. Do nově vyvrtaných otvorů přimontujeme regulátor dobíjení (a) a pokud máme spínací skříňku Bosch tak na místo kde bylo šroubované relé kontrolky dobíjení připevníme rozpínací relé, které nám bude vypínat zapalování motoru.

P_20170907_183242aweb

18. Nyní zapojíme regulátor dobíjení. Ten má 3 konektory. Konektor pro připojení ke kabelovému svazku (a) má dva černé vodiče a je jedno jak jej napojíte. Konektor na připojení k baterii (b) má dva vodiče. Jeden bílí (-) a druhý červený (+) a nesmí se zapojení pólů baterie přehodit. Hrozí zničení regulátoru. Pak je poslední konektor, který má jenom jeden vodič a na ten se zapojí kontrolka dobíjení. Je to ten modrý vodič, který by měl být označený. Nyní ještě kontrolka dobíjení funkční nebude, musíme ještě upravit zapojení na přístrojové desce, ale o tom se zmíním později.

regulatoraweb

19. odpojíme a odšroubujeme z rámu indukční cívky.

IMG_20170626_085201aweb

20. na místo přední indukční cívky přišroubujeme novou indukční cívku od Vape a velký konektor připojíme k nové kabeláži která vede od alternátoru.

IMG_20170626_103751aweb

21. Nyní zapojíme relé vypínání zapalování, které jsme namontovali pod sedlo vedle regulátoru dobíjení (bod 17,b). Relé musíme propojit se „chcípákem“ který je umístěný u plynové rukojeti a také s novou indukční cívkou, Nyní máme dvě možnosti zapojení.

1. použijeme 2 původní vodiče, které vedly od kladívek zapalování k indukčním cívkám (hnědý a černý), které zkrátíme tak, aby bylo možné jedním vodičem propojit rozpínací relé (kontakt č.86) a modrý drát který vedl na kontakty k indukčním cívkám. Na modrém vodiči nyní stačí jenom jeden konektor, tak druhý odstraníme a vodiče propojíme a zaizolujeme. Tento vodič bude sloužit k aktivaci cívky relé. Nyní použijeme druhý vodič a ten použijeme ke zkratování zapalovacího okruhu a tím svíčky přestanou dávat jiskru. Vodič zapojíme na relé (kontakt 87a)  a u indukční cívky na malý konektor velikosti 2,5mm.

2. na dva výše zmíněné vodiče neletujeme nové vodíce a ty protáhneme bužírkou. Jeden propojíme mezi kontakt relé č.87a a malý konektor na indukční cívce. Druhý vodič který povedeme od kontaktu relé č.86 protáhneme až pod přístrojový panel, kde najdeme konektor, který propojuje „chcípák“ a modrý vodič k původním cívkám. Tento konektor odpojíme a původní vodič k ind.cívkám vyhodíme a nahradíme jej nově přivedeným vodičem.

Na relé už zbývají jen dva konektory (č.30, 85) které propojíme bílím vodičem, který nám zůstal po odpojení z původního regulátoru dobíjení. Jedná se o mínusový pól baterie.

 

 

22. nyní přichází na řadu zapojení kontrolky dobíjení. Do kontrolky vedou dva vodiče, jeden modrý a jeden bílí. Modrý necháme na svém místě, ale ten bílý odpojíme a místo něj přivedeme nový vodič, který bude napojen na spínací skříňku kontakt číslo 15.

 

23. u indukční cívky zůstal v nové kabeláži  volný jeden šedá vodič s konektorem . Jedná se o konektor kontrolky neutrálu. Tento konektor musíme propojit s vodičem, který jsme odpojili ze spínače neutrálu a označili (bod 13.)  Vodič vede původní kabeláží kolem indukční cívky do přístrojové desky.

 

 

24. U indukční cívky je v původní kabeláži otvor, kudy byly vyvedeny vodiče k původním indukčním cívkám a zde najdeme původní kabel ke kontrolce neutrálu a jeho volný konec otvorem vytáhneme. Vodič zkrátíme, osadíme konektorem a spojíme s konektorem v nové kabeláži.

 

25. Do indukční cívky našroubujeme vysokonapěťové kabely s fajkama a zapojíme na svíčky.

 

26. Nyní zapojíme baterii. Zasuneme klíček do zapalování a pokud je „chcípák“ v prostřední poloze, tak by mělo nově namontované relé sepnout. To poznáme podle cvaknutí relé. Když „chcípák“ přepnete, tak relé musí opět cvaknout. Dále by měla svítit kontrolka dobíjení a pokud je vyřazeno, tak i kontrolka neutrálu. Pokud je vše v pořádku, tak zkusíme nastartovat motor a ten by měl běžet.

 

27. Pokud vše funguje, tak můžeme všechny vodiče, které zůstaly odpojené zrušit.

 

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.petrdolezel.eu/motorky/cestopis/rozlouceni_prazdniny_padesatky_soubory/image074.gif 

Na hlavní stranku