Udržba a seřízení brzdového třmene kotoučové brzdy JAWA

Co je uvedeno v návodu k obsluze motocyklu JAWA:

1.      Kontrola před každým výjezdem – Optická kontrola hladiny brzdové kapaliny a těsnosti celého systému. Zkontrolovat funkci brzdového spínače. Při poklesu hladiny pod ½ kontrolního okénka kapalinu doplnit, maximálně však po horní hranu okénka. Kontrola se provádí při zatížení motocyklu jedním jezdcem

2.      Kontrola každých 2500 km – Optická kontrola opotřebení brzdových destiček, promazání čepu páčky

3.      Kontrola každých 5 000km -  Demontáž brzdových destiček, kontrola tloušťky obložení. V případě tloušťky menší než 1 mm destičky vyměnit. Brzdové destičky je nutné montovat seříznutou částí obložení do vnitřní čísti brzdiče. POZOR! Při demontáži destiček nemačkat brzdovou páčku. Hrozí vytlačení brzdových pístků z brzdiče.

4.      Kontrola každých 25 000, nebo 2 roky – demontáž třmenu brzdy, kontrola dílů, výměna brzdové kapaliny, prachovek a těsnících kroužků pístků. Doporučujeme provádět v odborné dílně, používat předepsanou brzdvou kapalinu a provést ochranu šroubových spojů proti korozi

5.      Kontrola po 50 000km, nebo po 5 letech – kompletní demontáž brzdového systému (hl.brzdový válec, brzdový třmen). Zkontrolovat pracovní plochy, provést výměnu všech pryžových částí (těsnění, prachovky a spojovací hadice). Doporučujeme provádět v odborné dílně.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\100_2064aweb.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\100_2080_aweb.jpg

 

 

Demontáž brzdového třmenu:

Nejprve jemně povolíme brzdovou hadici, ale aby z ní netekla brzdová kapalina. Povolíme 2 šrouby M8, které drží třmen na kluzáku přední vidlice, a třmen sundáme z kotouče. Vytáhneme brzdové destičky, technickým lihem řádně omyjeme třmen a odmontujeme brzdovou hadici a odvzdušňovací šroub (obr.2e) (POZOR! z hadice a třmene bude vytékat brzdová kapalina). Povolíme tři imbusové šrouby (obr.1) a po jejich vyšroubování od sebe oddělíme obě poloviny třmenu. Vyjmeme pružnou vložku (obr2.a) a gumové těsnění (obr.2.d). Po vyjmutí protiprašných manžet (obr.2.b), vytáhneme oba písty (obr.2.c) a oba těsnící kroužky (obr.3a). K pohodlnému vytažení pístků použijeme vytahovák, který zašroubujeme do závitu v pístu a pak dotahováním matky vytáhneme pístek ze třmenu (obr.4) a při vytahování tesnění pístku dáváme pozor, abychom do třmene neudělali rýhu.  Nyní máme před sebou kompletně rozmontovaný třmen (obr.5), který se důkladně umyje lihem a řádně očistí do sucha.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\1web.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: K:\Moje Data\WWW.petrdolezel.eu\motorky\jawa\jawa_640\kotoucova_brzda_soubory\fotky\2web.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\3web.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\4.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\5web.jpg

 

Kontrola dílů:

Nyní zkontrolujeme oba pístky, zda nemají po obvodu nějaké rýhy, či jinak poškozený lak. Pokud má pístek po obvodu nějaké poškození (obr.6), tak je nebezpečí, že nebude ve třmenu správně fungovat a hrozí jeho zasekávání. Takový pístek nahradíme novým. Nové použijeme i veškeré gumové díly, hlavně malý gumový kroužek, který utěsňuje propojení mezi polovinami třmenu (obr.2.d). Pokud je poškozena pružná vložka (obr.2.a) je možné ji upravit kleštěmi do správného tvaru.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\6web.jpg

 

poškozený pístek brzdového třmene

 

Montáž:

Jakmile máme všechny díly řádně zkontrolovány a vyčištěny, tak zahájíme kompletaci třmene (obr.7). Na mazání všech dílů použijeme speciální vazelínu na brzdové třmeny „ATE brake cylinder paste“(obr.8). Jedná se o vazelínu určenou speciálně na mazání dílů hydraulických brzd a odolává brzdovým kapalinám DOT3, DOT4, DOT5.1.  Nejprve jemně namažeme těsnící kroužky pístků (obr.7.e) a vložíme drážek v obou polovinách brzdovém třmenu. Pak jemně natřeme stěny otvorů pro písty a namazané pístky (obr.7.b) opatrně do nich zasuneme na doraz. Pak na pístek nasadíme protiprašnou manžetu (obr.7.c)  a řádně ji přichytíme na třmen. Vložíme pružnou vložku (obr.7.b) a těsnící kroužek (obr.7.d) a složíme obě poloviny třmenu (obr.9), které dotáhneme třemi imbusovými šrouby. Pak do třmenu našroubujeme odvzdušňovací šroub (obr.7.g), na který nasadíme gumovou čepičku (obr.7.h). Našroubujeme brzdovou hadici a bvěma šrouby M8 přišroubujeme zpět na kluzák přední vidlice. Nyní brzdovou hadici řádně utáhneme a brzdový třmen je připraven na napuštění brzdovou kapalinou a k odvzdušnění. 

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\7web.jpg

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\700009\ate-pasteweb.jpg

díly brzdového třmene

ATE brake cylinder paste

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\obr9web.jpg

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdový třmen JAWA\obr10web.jpg

obě poloviny třmenu připravené ke složení

kompletní třmen připravený k montáži na motorku

 

 

 

 

 

 

12.10.2016

Petr Doležel

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.petrdolezel.eu/motorky/cestopis/rozlouceni_prazdniny_padesatky_soubory/image074.gif 

Na hlavní stranku