Udržba a seřízení pumpy kotoučové brzdy JAWA

Co je uvedeno v návodu k obsluze motocyklu JAWA:

1.      Kontrola před každým výjezdem – Optická kontrola hladiny brzdové kapaliny a těsnosti celého systému. Zkontrolovat funkci brzdového spínače. Při poklesu hladiny pod ½ kontrolního okénka kapalinu doplnit, maximálně však po horní hranu okénka. Kontrola se provádí při zatížení motocyklu jedním jezdcem

2.      Kontrola každých 2500 km – Optická kontrola opotřebení brzdových destiček, promazání čepu páčky

3.      Kontrola každých 5 000km -  Demontáž brzdových destiček, kontrola tloušťky obložení. V případě tloušťky menší než 1 mm destičky vyměnit. Brzdové destičky je nutné montovat seříznutou částí obložení do vnitřní čísti brzdiče. POZOR! Při demontáži destiček nemačkat brzdovou páčku. Hrozí vytlačení brzdových pístků z brzdiče.

4.      Kontrola každých 25 000, nebo 2 roky – demontáž třmenu brzdy, kontrola dílů, výměna brzdové kapaliny, prachovek a těsnících kroužků pístků. Doporučujeme provádět v odborné dílně, používat předepsanou brzdvou kapalinu a provést ochranu šroubových spojů proti korozi

5.      Kontrola po 50 000km, nebo po 5 letech – kompletní demontáž brzdového systému (hl.brzdový válec, brzdový třmen). Zkontrolovat pracovní plochy, provést výměnu všech pryžových částí (těsnění, prachovky a spojovací hadice). Doporučujeme provádět v odborné dílně.

 

Demontáž brzdové pumpy z motorky:

Z brzdového systému vypustíme brzdovou kapalinu, buď přes odvzdušňovací šroub, nebo opojením brzdové hadice z brzdového třmene. Stáhneme krytku stop spínače a odpojíme oba připojené vodiče. Z průtokového šroubu, kterým je přitažena hadice k pumpě stáhneme gumový kryt a šroub jemně povolíme, jenom jej odtrhneme, aby šel později snadno povolit. Odmontujeme objímku, která drží pumpu na řídítkách dvěma šrouby M6 a brzdovou pumpu sundáme. Nyní odšroubujeme průtokový šroub. POZOR! z pumpy a hadice může vytékat brzdová kapalina, která může poškodit barvu na motocyklu) a pumpa je nyní odmontovaná z motocyklu. Povolíme pojistku na čepu páčky brzdy a ten vyndáme i s páčkou. Povolíme kontramatku stop spínače a také jej odmontujeme. Nyní máme samotnou brzdovou pumpu.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2076aweb.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2079aweb.jpg

 

 

 

Rozebrání brzdové pumpy.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2074aweb.jpg

Nyní přichází na řadu demontáž pracovního pístu pumpy. Malým šroubovákem vytáhneme prachovku (a).

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2089aweb.jpg

Přimáčkneme brzdový píst (a) a kleštěmi vyndáme segrovku (b). (POZOR! hrozí vyskočení pístů pumpy)

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2091aweb.jpg

a opatrně vysuneme píst z pumpy

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2100aweb.jpg

píst rozebereme

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2102aweb.jpg

na pumpě povolíme 2 šrouby a sundáme víčko nádobky brzdové kapaliny a gumovou

 

 

 

Kontrola dílů:

Všechny díly řádně omyjeme v lihu a osušíme. Zkontrolujeme, zda nejsou poškozené stěny válce v brzdové pumpě. V žádném případě nestrkejte do válce předměty, které můžou poškodit stěny válce, jelikož potom by brzdový válec nemusel řádně fungovat, nebo by z něj mohla téct brzdová kapalina.

Složení brzdového válce:

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2096aweb.jpg

na pist nasadíme nové gumové těsnění. Při nasazování musíme dát pozor na správné umístění. Každé těsnění je jiné. Jedno je tenčí (a) a druhé tlustší (b).

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2100bweb.jpg

složíme píst v pořadí:

a - pružina, b - tenké těsnění, c - 1.díl pístu, d - tlusté těsnění, e - druhá část pístu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\ate-pasteweb.jpg

vnitřní část válce a složený píst speciální vazelínou na brzdové třmeny „ATE brake cylinder paste“. Jedná se o vazelínu určenou speciálně na mazání dílů hydraulických brzd a odolává brzdovým kapalinám DOT3, DOT4, DOT5.1.

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2090aweb.jpg

píst zasuneme do válce, nasadíme podložku a po zamáčknutí pístu jej zajistíme segrovou pojistkou.

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2074aweb.jpg

 

nasadíme gumovou prachovku

Popis: Popis: C:\Users\Petr\Desktop\Brzdová pumpa JAWA\100_2101aweb.jpg

nasadíme membránu na nádobku brzdové kapaliny a přišroubujeme víčko.

Popis: G:\Moje Data\Fotky\Motorky\Jawa 640\Brzdová pumpa JAWA\100_2271aweb.jpg

brzdový válec je kompletní a připraven na montáž na motorku

 

 

Montáž na motorku:

7.11.2016

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.petrdolezel.eu/motorky/cestopis/rozlouceni_prazdniny_padesatky_soubory/image074.gif 

Na hlavní stranku